Walk the Global Walk, kroz obrazovaje za globalno građanstvo (GCE), mobilizira mlade kao pokretače transformacijskih promjena, lokalizira Ciljeve održivog razvoja (COR) te pridonosi stvaranju inovativnih edukacijskih modela usmjerenih na razvojne globalne ciljeve. Ovaj će model bit uključen u nastavne planove i programe osnovnih škola s ciljem prezentiranja nove dimenzija gobalnih pitanja vezanih za migracije, klimatske promjene i ravnopravnost spolova.

Sufinanciran od strane Europske Unije, projekt Walk the Global Walk, kojeg promoviraju regija Toskana i udruga Oxfam Italia Intercultura, spaja lokalne vlasti te regionalne i lokalne zajednice (školske i organizacije civilnog društva) iz 11 eurospkih zemalja: Italije, Francuske, Hrvatske, Cipra, Ujedinjenog Kraljevstva (Wales i Škotska), Portugala, Grčke, Rumunjske, Bugarske, Bosne i Hercegovine te Albanije. Održivi gradovi i zajednice (COR11), Klimatske promjene (COR 13), Mir, pravda i jačanje institucija (COR 16) smatraju se njavažnijim pitanjima o kojima mladi nedovoljno razmišljaju.


Više o projektu:


This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of CARDET and its project partners and do not necessarily reflect the views of the European Union.
[Project number: CSO-LA/2017/388-223] - Privacy Policy