Mae ein gwaith eleni ar NDC 16 yn cyfrannu at y traddodiad hir o ryngwladoliaeth yng Nghymru ac at waith menter lwyddiannus Cymru dros Heddwch. Yn y llun uchod mae'r Senedd, sef Llywodraeth Cymru. Isod mae'r Deml Heddwch yng Nghaerdydd a sefydlyd yn wreiddiol fel cofeb i feirwon y Rhyfel Byd Cyntaf, ond nawr ei swyddogaeth yw i helpu arwain  cenhadaeth genedlaethol i greu byd gwell ar gyfer cendlaethau'r dyfodol. Mae bellach yn gartref i'n partneriaid Dolen Cymru Lesotho a Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru. Rydym ni yng Nghyngor Sir Gaerfyrddin yn falch iawn o weithio gyda nhw er mwyn cefnogi 8 ysgol uwchradd a 10 ysgol gynradd y sir, ac mae 8 ohonynt yn newydd i'r prosiect eleni.

Cymerodd cyfanswm o 22 o athrawon ran yn ein  sesiynau hyfforddi ar Hydref 21 a 22 a gyflwynwyd yn rhithiol drwy "Teams". Yn dilyn cyflwyniad i'r prosiect Walk the Global Walk, rhannodd Jane Harries o Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru uchafbwyntiau o'n pecyn adnoddau newydd,  y gwnaeth hi lawer iawn i'w greu. Fe wnaethon ni roi cynnig ar rai o'r weithgareddau - ddim mor hawdd i'w gwneud ar lein!- gan gynnwys continiwm gwerthoedd yn ymwneud a gwrthdaro, "coridor cydwybod" ynglyn a chyfiawnder hinsawdd yn Lesotho, a chwis am anghydraddoldeb byd-eang. Yna clywodd pawb gan Elin Zych, Ysgol Parc y Tywyn a Rachel Evans, Ysgol Dyffryn Aman, am eu llwyddiant yng Nghynllun Ysgolion Heddwch Cymru -  bydd ein holl ysgolion Walk the Global Walk yn cael eu cefnogi eleni i ddatblygu'n ysgolion heddwch trwy'r fenter.

Cafodd yr hyfforddiant groeso mawr, gyda'r athrawon yn ei gael yn addysgiadol, yn ymarferol a hyd yn oed yn ysbrydoledig. Mae'r ysgolion yn edrych ymlaen at ddechrau addysgu gan ddefnyddio y pecyn adnoddau y mae llawer o bobl, gan gynnwys ein cynghorwyr addysg, yn  ystyried ei fod yn annog y dull trawsgwricwlaidd, meddwl yn feirniadol, a dysgu cyfranogol sy'n sylfaenol i ddatblygu'r cwricwlwm newydd yma yng Nghymru.

Lluniau trwy garedigrwydd Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru

wales for peace cranes


This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of CARDET and its project partners and do not necessarily reflect the views of the European Union.
[Project number: CSO-LA/2017/388-223] - Privacy Policy