Καρκασιαλίκιν (το) ουσ. {καρκαshαλλίκκι} η φασαρία, ο σαματάς, with a point, σημαίνει αναγνώριση της ανάγκης για συμμετοχή στα τοπικά κοινά, σημαίνει δυναμική και ζωντανή πόλη, πόλη βιώσιμη και δημοκρατική. Με θετικότητα μέσω των μουσικών, ζωντάνια μέσω τ

Οι εκπαιδευτικοί ειδικοί του CARDET και του Δήμου Στροβόλου ολοκληρώνουν εκπαίδευση σε εκπαιδευτικούς από 8 σχολεία της Κύπρου

Κρατήστε την ημέρα για το Παγκόσμιο Παγκόσμιο Περίπατο στις 11 Μαΐου στη Λευκωσία!

Καθηγητές από Δημόσια και Ιδιωτικά σχολεία από όλη την Κύπρο θα συμμετέχουν σε σεμινάρια για την εκπαίδευση τους σε μεθοδολογίες SDG του έργου, μεταξύ 20 και 4 Μαρτίου 2019


This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of CARDET and its project partners and do not necessarily reflect the views of the European Union.
[Project number: CSO-LA/2017/388-223] - Privacy Policy