Walk the Global Walk чрез Глобалното гражданско образование мобилизира младите хора като катализатор за трансформиращи промени, локализира глобалните цели на ООН за устойчиво развитие и създава новаторски образователен модел, посветен на сложността на настоящия глобален дневен ред. Използва гъвкав и новаторски модел, за да предложи ново интегрирано разбиране за глобалните проблеми, свързани с миграцията, изменението на климата и равенството между половете, и ще бъде адаптиран към учебните програми на средните училища.

Популяризиран от Регион Тоскана и Oхфам Италия Интеркултура и съфинансиран от Европейския съюз, проектът Walk the Global Walk свързва местните власти и регионалните и местните общности (училищни общности и организации на гражданското общество) от 11 европейски държави: Италия, Франция, Хърватия , Кипър, Великобритания (Уелс и Шотландия), Португалия, Гърция, Румъния, България, Босна и Херцеговина и Албания. Разглежданите глобални цели са: "Устойчиви градове и общности" (SDG11), "Борба с климатичните промени" (SDG 13), "Мир и справедливост" (SDG 16), тъй като те се считат за най-горещите въпроси, за които младите хора не са достатъчно загрижени.


Повече за проекта:


This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of CARDET and its project partners and do not necessarily reflect the views of the European Union.
[Project number: CSO-LA/2017/388-223] - Privacy Policy